KROMMLER EVI - Pompa ciepła do c.o. i c.w.u.

Technologia EVI w pompach ciepła pozwala na efektywne ogrzewanie domu nawet w niskich temperaturach, sięgających -25 stopni Celsjusza. Dzięki temu, pompy ciepła w których zastosowano takie rozwiązania z dużym powodzeniem mogą stać się głównym – a często jedynym – źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Seria Krommler EVI została tak zaprojektowana, by z jednej strony zapewnić łatwość montażu, a z drugiej strony zagwarantować Użytkownikowi prostą obsługę – struktura monoblok łączy w sobie te cechy.

Urządzenia przeznaczone są do montażu zewnętrznego – trwała obudowa ze stali nierdzewnej zapewni zarówno wysoką estetykę oraz niezawodną pracę. Innowacje techniczne zawarte w pompach Krommler sprawiają, że charakteryzują się one wysokim wskaźnikiem COP w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych.

Pompy ciepła Krommler są urządzeniami rewersyjnymi, co oznacza, że potrafią zarówno grzać oraz chłodzić. Aby w pełni wykorzystać możliwości pompy Krommler i skutecznie zrealizować chłodzenie latem należy zastosować klimakonwektory.
Dzięki swej kompaktowej budowie pompa ciepła Krommler idealnie nadaje się do modernizacji istniejącego układu grzewczego lub do tworzenia nowych systemów grzewczych. Montaż pompy odbywa się bez ingerencji w grunt; zbędne są jakiekolwiek odwierty czy prace ziemne odkrywkowe.

Automatyka pompy ciepła precyzyjnie steruje pracą urządzenia utrzymując żądaną temperaturę w zbiorniku buforowym oraz zasobniku ciepłej wody użytkowej.

Sterowanie całą instalacją grzewczą w domu będzie realizował oddzielny układ – np. zdalnie poprzez aplikację internetową lub w tradycyjny sposób poprzez termostaty pokojowe.

Elementem najbardziej narażonym na warunki zewnętrzne /zabrudzenia/ jest parownik. Dlatego został on zabezpieczony specjalną powłoką ochronną – warstwa hydrofilowa, która przeciwdziała nadmiernemu przyklejaniu się zabrudzeń do powierzchni lamelek wymiennika ciepła.
Samo podłączenie pompy ciepła do instalacji odbywa się za pośrednictwem bufora. Układ jest prosty – ale skuteczny; a co za tym idzie – możliwości jakichkolwiek błędów bądź awarii ograniczone są do minimum.
ak wszystkie pompy ciepła do ogrzewania budynków – również i Krommler EVI potrzebują “szczytowego źródła ciepła” w skrajnie niskich temperaturach. Charakterystyczne w pompach Krommler jest to, że nie posiadają one żadnych wbudowanych grzałek elektrycznych – co jest zwyczajowo stosowane w innych urządzeniach. Wybór źródła szczytowego będzie zawsze indywidualną decyzją każdego użytkownika. Może to być kominek z płaszczem wodnym, kocioł gazowy, olejowy, itp… Jeśli użytkownik oczekuje pełnej bezobsługowej pracy całego układu – wówczas źródłem szczytowym będzie zewnętrzna przepływowa grzałka elektryczna z własnym indywidualnym sterowaniem.

Dostępne modele:

KROMMLER EVI 7
KROMMLER EVI 10
KROMMLER EVI 15
KROMMLER EVI 20