Większe wsparcie dla OZE w programie CZYSTE POWIETRZE

Głównym celem Programu “Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program w osiągnięciu celu oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Na przełomie marca i kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, przyjęte już przez Zarząd (3 marca uchwałą nr B/10/4/2020) i Radę Nadzorczą (6 marca uchwałą nr 29/20) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz program w nowej wersji.
Załącznik nr 1: Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
Załącznik nr 2: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1)
Załącznik nr 2a: Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2)

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze 2.0
Zwiększenie limitu dochodów i wprowadzenie 2 poziomów dofinansowania:

  • podstawowego (dla beneficjentów o rocznym dochodzie nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł)
  • podwyższonego (dla beneficjentów, u których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
    • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
    • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Na poziomie podwyższonym i podstawowym dofinansowaniem objęte też będą: kotły c.o. gazowe, olejowe, na węgiel, zgazowujące drewno i elektryczne wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym.

Uzupełnienie programu stanowić będą dotacje na ocieplenie przegród budowlanych, zakup i montaż energooszczędnych drzwi i okien.
Dotacje w ramach programu „Czyste powietrze 2.0” będzie można łączyć z programem: „Mój Prąd” oraz termomodernizacyjną ulgą podatkową!

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej obecnie wersji programu „Czyste Powietrze”.